Compartir

També és podrà rebre ajuts per instal·lar ascensors o fer obres en els elements comuns de l’edifici que facilitin l’accés al seu habitatge a persones majors de 70 anys, o amb discapacitat o en situació de dependència.

Segons ens informa el Col·legi d’Agents de la Propietat immobiliària de Girona, en el DOG del 15 de novembre es va publicar la RESOLUCIÓ TER/3532/2022, de 7 de novembre  que obra el termini de sol·licitud de subvencions per afavorir l’accessibilitat als edificis i habitatges, dirigides a persones majors de 70 anys o que tinguin reconeguda la condició de discapacitat o de dependència, d’acord amb les bases reguladores aprovades en la  RESOLUCIÓ DSO/3005/2022, de 4 d’octubre


A partir del 29 de novembre es podrà demanar subvencions per afavorir l’accés a l’habitatge de persones majors de 70 anys o discapacitades. Destaquem el següent:

A qui s’adreça

La convocatòria s’adreça a les persones físiques o jurídiques, propietàries o usufructuàries dels edificis d’habitatges i d’habitatges, que compleixin almenys un dels següents requisits: tenir complerts 70 anys, tenir reconeguda legalment la discapacitat o la situació de dependència.

Obres en zones comunes de l’edifici

Les actuacions de millora de l’accessibilitat que es duguin a terme en les zones comunes dels edificis podran rebre una subvenció equivalent al 75% del pressupost. Aquestes actuacions poden ser, entre d’altres:

· La instal·lació de nous ascensors, incloent la demolició i nova execució d’escales, adequació o millores dels existents (ampliació de cabina, portes accessibles, instal·lació d’elements de comunicació…), i la instal·lació de videoporters amb les adaptacions necessàries per a persones amb discapacitat sensorial o intel·lectual.

· La construcció de rampes, plataformes elevadores verticals o inclinades, substitució de portes d’entrada a l’immoble que no són accessibles, la instal·lació de dispositius per millorar l’accessibilitat de zones i serveis comuns: grues amb cadira per accedir al vas de la piscina, sistemes d’obertura automàtica de portes i altres sistemes tecnològics de guiat que permeten la localització, l’accés i ús per part de les persones amb discapacitat als elements comuns de l’edifici, com ara jardins, zones esportives, piscines i altres similars.

· La instal·lació d’elements d’informació, de comunicació o d’avís, com ara senyals lluminosos i visuals, vibro tàctils o sonors que permeten l’orientació en l’ús d’escales i ascensors. En particular, la instal·lació d’elements que milloren l’accessibilitat i seguretat fent ús d’ascensors, com la comunicació bidireccional en cabina.

· La instal·lació de productes de suport a l’audició o dispositius d’alarma a l’ascensor que garanteixin un sistema de comunicació visual, auditiva i bidireccional amb l’exterior per als casos d’emergència i atrapament.

Obres en l’interior dels habitatges: 

Les obres de millora que afectin a l’interior dels habitatges rebran el 100% del pressupost protegible, amb un màxim de 6.000 euros per habitatge, ampliable fins a 10.000 euros per habitatge, en funció que la persona tingui reconeguda una discapacitat igual o superior al 75%.

A més, es podrà ampliar fins a 15.000 euros, en el cas de dependència de la persona que hi resideix. Així mateix, per a persones en situació de vulnerabilitat econòmica acreditada, hi ha una subvenció complementària que cobrirà fins al 100%.

Les actuacions subvencionables en l’interior dels habitatges són les següents:

· La instal·lació d’ascensors, de plataformes elevadores, salva-escales o rampes, així com la seva adaptació, una vegada instal·lats, a la normativa sectorial corresponent.

· La instal·lació d’elements d’informació o d’avís tals com senyals lluminosos o sonors que ofereixin accessibilitat comunicativa i facilitin l’orientació a l’interior dels habitatges.

· La instal·lació d’elements o dispositius electrònics de comunicació entre els habitatges i l’exterior, com ara videoporters que proporcionin informació visual, auditiva i anàlegs.

· La instal·lació domòtica i d’altres avenços tecnològics per afavorir l’autonomia personal de gent gran, persones amb discapacitat i/o en situació de dependència, entre altres.

· Les intervencions necessàries per millorar l’accessibilitat i facilitar les activitats relacionades amb la higiene personal: substitució de la banyera per un plat de dutxa o adaptacions de banyera o dutxa, canvis d’aixetes; substitució o adaptació del WC o del lavabo; eliminació del bidet o d’altres elements per facilitar la mobilitat; tractament antilliscant de paviments i instal·lació d’ajudes tècniques.

· Les intervencions necessàries per millorar les condicions de seguretat a la cuina, com la substitució de les plaques de gas canalitzat o butà per plaques elèctriques, l’adaptació del taulell de cuina o el tractament antilliscant de paviments o instal·lació d’ajudes tècniques.

· Altres intervencions per facilitar la mobilitat general de la persona dins el seu habitatge com ampliacions de portes o passadissos, entre altres.

Presentació de sol·licituds

Les sol·licituds de subvenció es podran presentar des del dia 29 de novembre fins el 31 de gener de 2023, inclòs. Per accedir a aquestes subvencions, les obres s’han d’haver iniciat amb posterioritat a l’1 de febrer de 2020 i han d’haver finalitzat abans del 31 de març de 2023, inclòs.

La convocatòria té una dotació pressupostària de 7,5 milions d’euros i les sol·licituds s’atendran per ordre d’entrada amb la documentació completa, fins a exhaurir el pressupost.

Som Agents immobiliàris, API i Administradors de finques. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 208 258, o per correu electrònica adreçat a info@rm-assessors.cat. 

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors