Compartir
L’Agència Tributària ja té un calendari provisional amb les dates per a implementar el nou sistema d’IVA franquiciat amb el qual els autònoms i pimes que facturin menys de 85.000 euros a l’any quedaran exempts d’incloure l’IVA en les seves factures, i que possiblement substituirà l’actual règim simplificat i l’especial del recàrrec d’equivalència. La idea és que aquest règim es desplegui en tres fases, una per any, fins a la seva entrada en vigor en 2025.

El règim de franquícia es preveu que sigui un règim opcional que permeti a aquells empresaris o professionals, el volum d’operacions dels quals no superi un determinat import, no repercutir l’IVA en les seves operacions, ni deduir l’impost suportat en les seves adquisicions de béns i serveis.

En l’actualitat el règim de franquícia s’aplica en tots els Estats de la Unió Europea amb excepció d’Espanya i els Països Baixos.

De moment, i a l’espera de conèixer el contingut del projecte de transposició de la Directiva (UE) 2020/285, de 18 de febrer de 2020, a l’ordenament intern, podem destacar el següent d’aquest règim especial:

  • Serà opcional Opcional  per als empresaris o professionals que desitgin acollir-s’hi.
  • Serà limitat, sols s’hi podran acollir els empresaris que no superin un determinat volum d’operacions que en el cas d’Espanya encara s’ha de fixar (la normativa comunitària preveu que no s’hi puguin acollir els qui facturin més de 85.000 euros anuals).
  • Els límits es podran diferenciar segons activitats: Es podran fixar llindars diferenciats per a diferents sectors d’activitat basant-se en criteris objectius, amb el límit assenyalat dels 85.000 euros.
  • Tindran menys obligacions:  Es preveu que sigui suficient una declaració de l’IVA simplificada que cobreixi l’any natural i que se’ls eximeix-hi  d’algunes obligacions de facturació i llibres de registre.

Som assessors fiscals. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 208 258, o per correu electrònic adreçat a info@rm-assessor.cat

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors