Compartir
L’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) ha actualitzat la Guia sobre l’ús de les cookies per adaptar-la a les Directrius 03/2022 sobre patrons enganyosos del Comitè Europeu de Protecció de Dades (CEPD). Els criteris recollits en la guia s’hauran d’implementar, no més tard de l’11 de gener de 2024.

 

 

Principal novetat en l’ús de les cookies s’hauran d’implementar al seu web abans de l’11 de gener de 2024:

L’agència incorpora a la nova versió de la guia el criteri del Comitè Europeu, que recull que les accions d’acceptar o rebutjar cookies s’han de presentar en un lloc i format destacats, i totes dues accions han d’estar al mateix nivell, sense que sigui més complicat rebutjar-les que acceptar-les.

Altres modificacions a tenir en compte:

  • En el cas de les cookies de personalització, quan l’usuari pren decisions sobre elles (per exemple, l’elecció de l’idioma del web o la moneda en la qual desitja realitzar transaccions), es tracta de cookies tècniques de les quals no cal consentiment, sense que puguin ser usades per a altres finalitats.
  • No obstant això, quan és l’editor el que adopta aquest tipus decisions sobre les cookies de personalització basant-se en la informació que obté de l’usuari haurà d’informar sobre això oferint de forma destacada l’opció d’acceptar-les o rebutjar-les. En aquest cas, l’editor tampoc podria utilitzar-les per a altres finalitats.
  • D’altra banda, quant als murs de cookies, la guia anterior ja precisava que perquè el consentiment es pogués considerar atorgat lliurement, l’accés al servei i a les seves funcionalitats no podia estar condicionat al fet que l’usuari consistís l’ús de cookies. Per tant, podia haver-hi supòsits en els quals la no acceptació de la utilització de cookies impedís l’accés al lloc web o la utilització total o parcial del servei, sempre que s’informés l’usuari i s’oferís per part de l’editor una alternativa d’accés al servei sense necessitat d’acceptar l’ús de cookies. La nova versió de la guia aclareix que aquesta alternativa no ha de ser necessàriament gratuïta.

 

 

 

Guia sobre l’ús de les cookies:

La guia inclou nous exemples sobre com han de mostrar-se aquestes opcions oferint indicacions sobre, entre altres, el color, mida i lloc en el qual apareixen. Hi podeu accedir clicant en el següent enllaç de l’Agència espanyola de protecció de dades:  https://www.aepd.es/documento/guia-cookies.pdf

)

Som Gestors Administratius i gestionem la protecció de dades. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 208 258, o per correu electrònic adreçat a info@rm-assessors.cat

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors