Compartir
El Tribunal Constitucional ha admès a tràmit un recurs contra la modificació realitzada a l’Impost sobre el Patrimoni en la Llei de Pressupostos de l’Estat de l’any 2021. En cas que aquest recurs de inconstitucionalitat prosperi es podria obtenir la devolució dels imports pagats per l’Impost sobre Patrimoni dels exercicis 2021 i següents.

Els contribuents que hagin pagat l’Impost sobre el Patrimoni en els exercicis 2021 i/o 2022 poden iniciar un procediment de devolució d’ingressos indeguts per tal els hi siguin retornats els imports pagats en cas que prosperi el recurs adreçat al Tribunal Constitucional que de moment ja ha estat admès a tràmit.

Destaquem el següent:

Quin es el requisit per aconseguir la devolució de l’Impost sobre el Patrimoni dels exercicis 2021 i 2022 ?

La resolució que dicti el Tribunal constitucional afectarà a tothom a partir del moment en que es dicti, però si tenim en compte el criteri seguit pel TC en altres casos sols podran obtenir la devolució dels imports pagats els contribuents que haguessin impugnat les seves liquidacions.

Quin es, per tant, el procediment a seguir segons el nostre criteri ?

  1. Adreçar un escrit a l’Agència Tributària demanant la rectificació de les autoliquidacions i la devolució d’ingressos indeguts en considerar nul·la de ple dret la modificació de l’Impost per la Llei General de Pressupostos de l’Estat de 2021 que va convertir en permanent un tribut que era temporal, contravenint la Constitució pel seu potencial caràcter confiscatori.
  2. En cas de silenci o resposts negativa de l’Agència Tributària, interposar una reclamació econòmica administrativa en espera del que acabi resolent el TC.

Som assessors fiscals i comptables. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 208 258, o per coreu electrònic adreçat a info@rm-assessors.cat.

 

 

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors