Compartir

Tal com diu Laura Saiz en un article publicat a l’Expansión del passat 20 de desembre, el directiu d’una empresa pot acabar a la presó i pot haver d’indemnitzar els danys i perjudicis ocasionats per la conducta d’una tercera persona si no acredita haver estat diligent en la prevenció del delicte.

Aquests són alguns dels delictes que poden fer que el directiu d’una empresa acabi a la presó si no acredita haver implementat una estratègia per prevenir-los i haver fet tot el que estava al seu abast per evitar-los:

Assetjament en el treball:

 • L’assetjament pot ser moral, sexual o per raó de sexe.
 • Pot comportar una pena de presó de fins a dos anys i un greu perjudici per a la reputació de l’empresa.

Frau a la Seguretat Social:

 • Alguns exemples: Eludir el pagament de quotes a la Seguretat Social, haver gaudit de deduccions improcedents o tenir autònoms falsos.
 • Pot comportar haver de pagar recàrrecs i sancions. En els casos més greus en que l’import defraudat superi els 120.000 €, la pena de presó pel directiu podria de de dos a sis anys.

Connivència en el frau de prestacions:

 • Alguns exemples: Posar-se d’acord amb un treballador per rescindir el contracte de treball i que cobri de l’atur o facilitar la sortida d’un treballador per que cobri de l’atur just dos anys abans de jubilar-se.
 • En els casos més greus i si l’import defraudat supera els 50.000, la pena de presó per l’empresari pot ser de dos a sis anys.

Imposició de condicions laborals inferiors a les que correspondria:

 • Exemple: Enganyar als treballadors o abusar dels mateixos per imposar-los condicions inferiors a les que els hi corresponen segons el seu contracte de treball o conveni col·lectiu.
 • En els casos més greus pot comportar presó de sis mesos a sis anys i multa de sis a dotze mesos.

Contractació de treballadors estrangers sense permís de treball:

 • Por arribar a comportar una multa de fins a 100.000 euros per treballador i tancament de l’empresa fins a cinc anys.
 • En els casos en què es manifesti una irregularitat absoluta sense cap intenció de regularitzar la situació, la pena de presó per l’empresari por arribar a cinc anys.

Discriminació greu:

 • Alguns exemples: Tractar als treballadors de forma desigual per raó de sexe, edat, orientació sexual o religió.
 • Pot comportar una multa de fins a 187.515 euros, haver d’indemnitzar danys i perjudicis i haver de suportar les conseqüències de la nul·litat de l’acomiadament que es pogués produir. Quan l’empresa no fes cas d’un requeriment previ o d’una sanció administrativa, la pena de presó pel directiu podria ser de 6 mesos a dos anys i multa de 12 a 24 mesos.

Impedir o limitar la llibertat sindical o el dret de vaga:

 • Alguns exemples: No permetre que els treballadors s’afiliïn a un sindicat o escullin representants sindicals; o coaccionar a la plantilla per que no participi en una vaga amenaçant-los amb acomiadaments.
 • Si existeixen coaccions, el directiu por ser condemnat a pena de presó de fins a 3 anys o multa de 18 a 24 mesos.

Incompliments en matèria de prevenció de riscos laborals:

 • Exemple: No vetllar per tal que es compleixi la normativa de riscos laborals.
 • En els casos més greus, la pena pot ser de sis mesos a tres anys de presó.

assegurances3

Som assessors laborals i de la Seguretat Social i advocats. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 426 004 o per correu electrònic adreçat a juridic@rm-assessors.cat.

 

 

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors