Compartir

Transmissió dels drets de subscripció preferent d’accions cotitzades a borsa:

  • Fins a l’exercici 2016, inclòs: L’import obtingut per la de venda dels drets de subscripció preferent es restava del valor d’adquisició de les accions que donaven dret a l’ampliació i sols s’havia de declarar el guany o la disminució patrimonial en el moment de venda de les accions.
  • A partir del dia 1 de gener del 2017: L’import obtingut per la venda dels drets passa a tributar com un dividend ordinari, subjecte a retenció del 19%.

No hi ha més canvis. Recordem la tarifa vigent sobre la base especial de l’IRPF pels rendiments de capital i guanys patrimonials:

  • Fins a 6.000 euros: 19%.
  • Entre 6.000 i 50.000 euros: 21%.
  • A partir de 50.000 euros: 23%

fiscalcomptable5

Som assessors fiscals. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 426 082 o per correu electrònic adreçat a algun dels nostres assessors: antoninavarro@rm-assessots.cat; mariaromaguera@rm-assessors.cat, o, carlesvilanova@rm-assessors.cat .

 

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors