Compartir
Recordem algunes de les actuacions que es poden tenir en compte abans de final d’any per alleugerir la factura la renda del 2021.
  • Retribucions en espècie: Satisfer als treballadors retribucions del treball en especie en lloc d’alguna retribució dinerària. (Podeu clicar sobre l’enllaç per ampliar informació)
  • Atencions a clients i a proveïdors. Adquisició de actius nous: Els empresaris i professionals en regim d’estimació directa, normal o simplificada, poden deduir fins a l’1% de l’import net de la seva xifra de negocis en concepte d’atencions a clients i proveïdors. També poden desgravar fins el 5% dels rendiments nets de l’activitat obtinguts en algun dels exercicis 2020 o 2021 invertint-lo en l’adquisició de nous actius.
  • Renúncia al sistema de mòduls: Els empresaris que estiguin dins el sistema de mòduls tenen temps fins a final d’any per canviar al sistema d’estimació directa en el cas que considerin que aquell no els surt a compte.
  • Tornar a tributar per mòduls: Els empresaris que haguessin realitzat la renuncia al sistema de mòduls fa tres anys, tenen temps durant el mes de desembre per revocar-la i tornar a tributar a mòduls a l’exercici 2022.
  • Adquirir participacions de noves empreses: Es permet deduir el 30% de les quantitats satisfetes el 2021 per la subscripció d’accions o participacions en empreses de nova o recent creació, sobre una base màxima anual de 60.000 euros.
  • Fer obres en habitatges per estalviar energia: Es permet deduir entre un 20% i un 60% de l’import invertit en obres en habitatges arrendats i en l’habitatge habitual, que contribueixin a reduir determinats percentatges del consum d’energia o incrementin l’eficiència energètica.
  • Aportar a plans de pensions: Es permet desgravar fins un màxim anual de 2.000 euros, invertint-los en un pla de pensions o en un pla de previsió assegurat.
Som assessors fiscals. Consulteu-nos sense compromís

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors