Compartir

A l’hora de fer la declaració de l’IRPF 2020 s’haurà de descomptar els 99 dies en què va estar declarat l’estat d’alarma en el primer semestre de 2020, més els dies en els quals, amb l’estat d’alarma declarat o sense, l’exercici efectiu de l’activitat econòmica s’hagués vist suspès com a conseqüència de les mesures adoptades per l’autoritat competent per corregir l’evolució de la situació epidemiològica derivada de la COVID-19.

Per a determinar el rendiment de l’activitat pel mètode d’estimació objectiva (“mòduls”) no es computaran en cap cas:

  • Els dies en què va estar declarat l’estat d’alarma en el primer semestre de 2020, que van ser 99 dies.
  • Els dies del segon semestre de 2020 en els quals, declarat l’estat d’alarma o sense, l’exercici efectiu de l’activitat econòmica s’hagués vist suspès com a conseqüència de les mesures adoptades per l’autoritat competent per corregir l’evolució de la situació epidemiològica derivada del SARS-CoV-2.

Per tant, per a la quantificació dels mòduls de “personal assalariat”, “personal no assalariat” i “personal ocupat” no es computaran com a hores treballades les corresponents als dies assenyalats, és a dir, les hores treballades en els dies de l’estat d’alarma per a aquelles activitats que es van declarar essencials NO es computen.

D’altra banda, per a la quantificació dels mòduls «distància recorreguda» i «consum d’energia elèctrica» no es computaran els quilòmetres recorreguts ni els quilowatts/hora que proporcionalment corresponguin als dies assenyalats anteriorment.

Zwei Monteure von Glaserei bauen Fenster ein beim Hausbau auf einer Baustelle

Som assessors fiscals. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 208 258, o per correu electrònic adreçat a info@rm-assessors.cat.

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors