Compartir

En resolució de 2 de març de 2017 el Tribunal Econòmic-Administratiu Central (TEAC) ha declarat que pel que fa a la prestació de maternitat cal distingir entre:

  • Prestacions de maternitat de la Seguretat Social, que no estan exemptes ja que la seva finalitat es la de substituir la retribució normal (no exempta en l’IRPF) que obtindria la contribuent pel seu treball habitual i que ha deixat de percebre en gaudir del corresponent permís de maternitat.  En aquest cas considera el Tribunal que la causa real de concessió d’aquestes prestacions no és, per tant, la maternitat en si mateixa considerada com una finalitat a protegir, sinó la suspensió de la relació laboral que origina la situació de maternitat (…).
  • Altres prestacions de maternitat a càrrec d’altres administracions, que si estan exemptes, ja que en aquest cas es considera que són meres liberalitats a favor del beneficiari en una situació que el nostre ordenament ha considerat que mereix una especial protecció.

Segons informa l’Agència Tributària en el seu web, el criteri del TEAC és vinculant en aquest cas per a tota l’Administració tributària i és coincident amb l’adoptat pel Tribunal Superior de Justícia d’Andalusia en Sentència de 27 d’octubre de 2016, apartant-se del mantingut al respecte pel Tribunal Superior de Justícia de Madrid en Sentència de 6 juliol 2016.

assegurances8

Som assessors fiscals. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 426 082 o per correu electrònic adreçat a algun dels nostres assessors fiscals: antoninavarro@rm-assessors.cat, mariaromaguera@rm-assessors.cat, o, carlesvilanova@rm-assessors.cat

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors