Compartir
El passat 12 de desembre en varem fer ressò de la sentència que va dictar el Tribunal de Justícia de la Unió Europea que permetia reclamar tots els interessos pagats de més per les clàusules sòl anul·lades. Com a novetat, el passat 21-1-2017, es va publicar en el BOE el RDL 1/2017, de 20 de gener, de mesures urgents de protecció als consumidors en matèria de clàusules sòl,  que va introduir la possibilitat de fer una reclamació prèvia (extrajudicial) facultativa al servei d’atenció al client de l’entitat financera. Procediment:
  • Presentat l’escrit de reclamació prèvia, l’entitat financera disposarà d’un termini de tres mesos per fer oferta o negociar.
  • Passat aquest termini sense que el servei d’atenció al client hagi respost, o en cas que l’oferta sigui insuficient, el perjudicat podrà interposar demanda judicial i, si guanya i en el seu cas obté una quantitat superior a la oferta pel banc de forma extrajudicial, a més de recuperar els diners, s’imposarà el pagament de les costes judicials a l’entitat financera.
  • Si el perjudicat optés per a presentar la demanda directament al Jutjat sense el tràmit de reclamació prèvia, la conseqüència serà que el Jutjat no podrà condemnar l’entitat financera a pagar les costes judicials encara que es guanyi el judici.
Si pensa que pot estar afectat i encara no ha dut a terme cap reclamació, li recomanem posar-se en contacte amb nosaltres per tal de que podem estudiar els antecedents, analitzar les condicions de l’escriptura d’hipoteca, valorar si vostè té o no la condició de consumidor i si el préstec hipotecari està vinculat a un habitatge …i en el seu cas, fer una reclamació prèvia al defensor del client de l’entitat financera per intentar un acord extrajudicial que pugui evitar haver d´interposar una demanda judicial.

administracions6

Som advocats. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 426 004 o per correu electrònic adreçat a juridic@rm-assessors.cat.

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors