Compartir

Quan es rep una bestreta (un pagament a compte) s’ha d’emetre una factura, en la qual ha d’anar desglossat l’IVA, que s’ha d’ingressar en la pròxima declaració, no en la declaració relativa a la data d’emissió de la factura.

Que és una bestreta  de client ?:  La bestreta de client és la quantitat de diners que un client ens lliura a compte d’una venda o servei que s’haurà de realitzar en el futur. Molts empresaris o professionals a vegades no ingressen l’IVA de les bestretes per desconeixement o un mal assessorament. Pensen que és una provisió de fons i que ja ho facturaran tot quan es realitzi el servei o la venda.

Com s’ha de documentar una bestreta ?:

  • S’ha d’emetre una factura.  No n’hi ha prou fent-ho en un rebut, o en un albarà o factura proforma. El document ha de ser la factura amb el seu IVA corresponent amb l’esment exprés de “bestreta”. (Art. 75.dos, LLei 37/1992, de l’IVA).
  • No hi ha obligació d’expedir factura en cas dels lliuraments intracomunitaris, exempts de l’IVA. (Art. 25 LLei 37/1992, de l’IVA).

 

Quan s’haurà d’ingressar l’IVA de la bestreta ?:

  • S’haurà d’incloure en la declaració corresponent al trimestre de la data en que es cobri. No en la declaració corresponent al trimestre de la data de la factura.
  • D’altra banda, tingueu en compte que en el model 347, o declaració anual d’operacions amb tercers, la informació es desglossa per trimestres i que si la bestreta i l’operació són en trimestres diferents es podrien produir incoherències entre la declaració del deutor i la del creditor.

 

Quines poden ser les conseqüències d’ingressar l’IVA de les bestretes en el període diferent al que s’hagin cobrat ? : Dues possibles sancions. Una d’elles per ingressar l’IVA en el trimestre equivocat (ingressos fora de termini) i una altra per presentar de manera incorrecta el model 347.

Som assessors fiscals i comptables. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 4267 082, o per correu electrònic adreçat als nostres assessors: antoninavarro@rm-assessors.cat; mariaromaguera@rm-assessors.cat, o, carlesvilanova@rm-assessors.cat.

 

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors