Compartir
nou impost de vehicles
Un nou impost es posa en marxa amb efectes des de l’exercici 2020 per part de la Generalitat de Catalunya . Aquest nou impost tractarà sobre les emissions de diòxid de carboni que afecta als titulars del vehicles que les emetin. Es a dir, de la gran majoria de vehicles.

Destaquem el següent sobre el nou impost:

Quina normativa s’aplica el nou impost ?

L’origen de l’impost es troba en la Llei 16/2017, de 1 d’agost, del canvi climàtic. Podeu accedir a tota la normativa clicant aquí.

Quins vehicles tributen el nou impost:

Els turismes, furgonetes i motocicletes, excepte els següents:

  •  Els vehicles 100% elèctrics.
  • Els turismes amb emissions de CO2 inferiors a 120 g/km (quantia que es redueix a 95 g/km per a l’exercici 2021).
  • Les furgonetes amb emissions de CO2 inferiors a 160 g/km (120 g/km per a l’exercici 2021).            

Quin serà el nou impost a pagar ?

La quota a pagar depèn de les emissions de CO2  que consten a la fitxa tècnica de cada vehicle i pot anar dels 6 al 60 euros anuals per la gran majoria de turismes.

A l’exercici 2020 els turismes i motocicletes tributen a partir de 120 g/km d’emissions de CO2 i les furgonetes tributen a partir de 160 g/km. Per a l’exercici 2021 el turismes passaran a tributar a partir de 95 g/km, i les furgonetes  a partir de 140 g/km.

Com es sabrà el nou import a pagar ?

L’import que correspon a cada vehicle per a l’exercici 2020 es publicarà en el padró provisional a partir de l’1 de maig del 2021 en  la seu electrònica de l’Agència Tributària de Catalunya. Hi podreu accedir clicant aquí.

Si feu clic aquí també podreu accedir a un simulador de l’impost per tal de saber el que haureu de pagar.

Quan s’haurà de pagar el nou impost?

A partir de l’1 de setembre de 2021 a través de la seu electrònica de l’ATC, des de  les pantalles de consulta del padró definitiu, es podrà accedir a fer el pagament. I a partir del mes d’octubre, en cas que no s’hagi realitzat ja el pagament, es rebrà una notificació al domicili fiscal del titular amb l’import a pagar i els terminis d’ingrés.

Hi ha més dubtes ?

Per accedir a les preguntes més freqüents podeu clicar aquí.

Som assessors fiscals i comptables. Consulteu-nos sense compromís per telèfon, mail, o bé omplint la vostra consulta a continuació:

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors