Compartir

El proper dia 31 de març finalitza el termini de presentació del model 720,  declaració informativa dels bens i drets que les persones físiques i jurídiques residents a territori espanyol puguin tenir a l’estranger a l’exercici 2015. Destaquem:

  • No hi haurà obligació de declarar si el valor conjunt dels bens i drets no supera els 50.000 € per cada grup patrimonial següent: finques, capitals cedits i valors.
  • Tampoc hi haurà obligació de declarar cas que el contribuent ja hagués presentat la declaració en algun exercici anterior i el valor conjunt dels bens i drets no hagués experimentat un increment o disminució superior als 20.000 € respecte del valor declarat anteriorment, excepte en el cas que abans del 31 de desembre del 2015 s’hagués perdut la titularitat d’algun immoble o de drets, en quin cas estaria obligat a la presentació.
  • No han de declarar les persones i entitats que tinguin els bens i drets registrats de forma individualitzada a la seva comptabilitat.
  • Si a 31 de desembre del 2015 s’hagués perdut la titularitat d’algun immoble o dret situat a l’estranger, caldrà fer constar a la declaració el valor i la data de transmissió.

immobiliaria11

Som assessors fiscals. Ens podeu consultar sense compromís trucant al 972 426 082 o per coreu electrònic adreçat a algun dels nostres assessors fiscals: antoninavarro@rm-assessors.cat; carlesvilanova@rm-assessors.cat; o mariaromaguera@rm-assessors.cat

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors