Compartir

L’any 2012 entrava en vigor la Llei de Taxes Judicials, la qual obligava tant a les persones físiques com jurídiques al pagament d’unes taxes en el cas que volguessin iniciar procediments judicials o recórrer a les decisions judicials. A tall d’exemple, les taxes que s’establien en la Llei eren les següents:

– A l’ordre jurisdiccional civil: Apel·lació: 800 €; Cassació i extraordinari per infracció processal: 1.200 €.

– A l’ordre jurisdiccional contenciós-administratiu: Abreujat: 200 €; Ordinari: 350€; Apel·lació: 800 €; Cassació: 1.200 €.

– A l’ordre Social: Suplicació: 500 €; Cassació:750 €.

La decisió presa per part de l’anterior Ministre de Justícia va ser molt malt rebuda i la Llei va ser objecte de recurs d’ ampara davant el Tribunal Constitucional. Ara aquest alt tribunal amb la seva sentència de 21 de juliol de 2016 ha declarat la inconstitucionalitat d´un article d´aquella llei que precisament determinava l´import de les taxes. Ha considerat que les quanties eren excessivament elevades. S´Estableix que si un dels objectius de la Llei era que la Justícia es financés de forma mixta la obligació de pagar taxes “no puede traer consigo el sacrificio de un derecho fundamental como es el del acceso a la Justicia en cualquiera de sus vertientes”.

juridica4

Som advocats. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 426 004, o per correu electrònic adreçat a juridic@rm-assessors.cat

 

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors