Compartir
Totes les empreses disposen d’un crèdit de formació anual que es reflecteix en una sèrie de bonificacions en les cotitzacions de la Seguretat Social. Recordeu que teniu temps fins a finals d’any per a poder-ne gaudir.

Les empreses disposen d’un crèdit anual per a finançar la formació dels seus treballadors sense cap cost ni per l’empresa ni pels treballadors. Abans que finalitzi l’any podeu consultar si queda crèdit disponible per a la formació anual dels vostres treballadors. En cas afirmatiu, utilitzeu-lo, ja que no és acumulable per a l’any següent.

En cotitzar a la Seguretat Social es destina un 0,7% de la base de cotització del treballador a la formació professional.  Per la seva banda l’Estat dona a les empreses un crèdit de 65 € anuals per cada treballador, amb un mínim de 420 € anuals per cada empresa.

 

Com es permet invertir el crèdit per a la formació ?

L’empresa decideix si organitza directament la formació o si encomana la seva organització a una entitat externa que t’ajudi a programar-la.

A més, les empreses també poden facilitar que els seus treballadors es formin dins de l’horari laboral donant-los un permís individual de formació (PIF) per obtenir un títol o acreditació oficial.

 

En què consisteix aquest crèdit de formació?

L’import total s’estableix anualment i depèn de dos factors: de la quantitat ingressada per cada empresa l’any anterior en concepte de quota de formació professional i de la mitjana de treballadors de plantilla de l’empresa. Tota empresa, encara que l’import resultant sigui menor, sempre té assignat un mínim de 420 €, que també és el crèdit que tenen les empreses de nova creació. A més, les empreses que concedeixin permisos individuals de formació disposaran d’un crèdit addicional.

 

Quin es el percentatge de crèdit disponible sobre la quantitat ingressada, en funció de la mida de l’empresa?

 • Empreses de 6 a 9 treballadors: 100%
 • Empreses de 10 a 49 treballadors: 75%
 • Empreses de 50 a 249 treballadores: 60%
 • Empreses a partir de 250 treballadors: 50%
 • Les empreses d’1 a 5 treballadors, en lloc d’un percentatge sobre la quantitat ingressada en concepte de quota de formació professional, disposaran d’un crèdit fix de 420 € a l’any.

Exemple

Si l’empresa té de 10 a 49 treballadors i ha cotitzat 4.000 euros en concepte de formació professional, pot gastar en formació dels seus empleats fins a 3.000 euros (el 75%) sense gairebé cap cost (ja que podrà recuperar-ho en els seus butlletins de cotització a la Seguretat Social).

Quins son els límits en la bonificació?

A l’hora d’aplicar les bonificacions, el cost per cada hora de curs bonificable no pot superar les següents quanties, en funció de la modalitat del curs:

 • Presencial. En cas que el curs sigui presencial, el cost màxim bonificable per cada hora és de 13 euros.
 • Teleformació. Si el curs s’imparteix en la modalitat de teleformació (quan la part presencial necessària de l’acció formativa és igual o inferior al 20% de la seva durada), el cost màxim bonificable per hora és de 7,50 euros.
 • Mixt. Si el curs és mixt (presencial i telemàtic), s’apliquen els límits anteriors en funció de les hores presencials o de teleformació que tingui.

Exemple. Si l’empresa té un crèdit de 4.500 euros i vol pagar a un dels seus empleats un curs presencial el cost del qual és de 3.000 euros i que té una durada de 150 hores. Doncs bé, en aquest cas no podrà aprofitar tot el seu crèdit i només podrà bonificar 1.950 euros (13 euros x 150 hores), assumint els 1.050 euros restants com a cost. Si el curs fos de 240 hores sí que el podria bonificar, ja que el seu cost seria inferior a 13 euros per hora.

 

Quin es el procediment a seguir per obtenir el crèdit per formació?

 • Accedint al web de FUNDAE es pot conèixer de quin crèdit es pot disposar.
 • Comunicar l’inici de cada curs amb dos dies d’antelació a la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (FUNDAE). La possible cancel·lació o la modificació de les dades d’un curs (un canvi d’horari, de data d’execució o de localitat) es pot comunicar amb un dia d’antelació a la data prevista per al seu començament.
 • El cost es recupera  en els butlletins de cotització a la Seguretat Social.

Som assessors laborals i de la Seguretat Social. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 208 258, o per correu electrònic adreçat a info@rm-assessors.cat

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors