Compartir
Els treballadors, per compte propi o per compte aliena, que desitgin demorar voluntàriament la data de la seva jubilació ampliaran un 4% la base reguladora de la seva pensió per cada any extra treballat i rebran una quantitat a tant alçat que pot arribar als 12.000 euros.

L’organisme de la Seguretat Social ha recordat a través de Twitter els avantatges de demorar voluntàriament la jubilació. Destaquem el següent:

Requisits per accedir a la jubilació demorada

  • Cal acreditar almenys 15 anys cotitzats en el moment que s’arriba a l’edat ordinària de jubilació, és a dir, tenir dret a una pensió de jubilació.
  • Tenir complerta l’edat ordinària de jubilació per a l’any en curs.

Avantatges de la jubilació demorada

  • Ampliació d’un 4% de la base reguladora que s’utilitza per càlcul de la pensió per cada any extra treballat o un abonament a tant alçat (que va des dels 5.000 als 12.000 euros aproximadament) en funció dels anys cotitzats.
  • Es permet gaudir dels dos beneficis alhora reduint l’abonament a tant alçat i el percentatge d’ampliació de la base reguladora.
  • En cas de no triar cap opció de manera explícita es considerarà triada l’ampliació de la base reguladora per cada any extra.

Conseqüències de la demora de la jubilació

L’elecció es durà a terme per una sola vegada en el moment que s’adquireix el dret a percebre el complement econòmic, sense que es pugui modificar posteriorment.

Som assessors laborals i de la Seguretat Social. Consulteu-nos sense compromís

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors