Compartir

Havent arribat a un acord el govern i el agents socials, el Consell de Ministres aprovarà avui allargar els ajuts fins el 30 de setembre. Destaquem el següent, si bé cal tenir en compte que es tracta d’una disposició que s’aprovarà avui i que encara no ha estat publicada en el BOE. Per tant, subjecte a possibles modificacions de les que anirem informant.

 

Treballadors autònoms. Prestació per cessament d’activitat

 

Reducció de les quotes del RETA (Autònoms): Els treballadors que estiguin percebent la prestació extraordinària per cessament d’activitat a causa del Covid-19, tindran dret a la següent reducció de les quotes del RETA:

 • Juliol: 100%
 • Agost: 50%
 • Setembre: 25%

 

Prestació ordinària per cessament d’activitat: Els treballadors autònoms que estiguin perceben la prestació extraordinària per cessament d’activitat a causa del Covid-19, Podran sol·licitar la prestació ordinària per cessament d’activitat, sempre que, entre altres requisits, acreditin una reducció de la facturació del 75% del tercer trimestre del 2020 respecte al mateix període de l’any anterior. Per a això, no necessitaran esperar que s’acabi el trimestre sinó que poden sol·licitar la prestació ordinària quan estimin que compleixen els requisits i acreditar-los documentalment una vegada finalitzi el trimestre.

 

Treballadors autònoms de temporada: Entre les noves mesures també s’inclou una prestació extraordinària pels treballadors autònoms de temporada.

 

Pròrroga dels beneficis dels ERTO (reducció temporal d’ocupació)

 

 

Reducció de quotes de la Seguretat Social a les empreses amb ERTO per força major parcial (que estiguin incorporant treballadors a l’activitat):

 • Les empreses amb menys de 50 treballadors tindran una exoneració del 60% de les cotitzacions socials dels seus treballadors activats en els mesos de juliol, agost i setembre i del 35% per als treballadors que continuïn suspesos.
 • Les empreses de 50 o més treballadors, les exoneracions seran del 40% per als treballadors activats i del 25% per als no activats.

ERTO de transició:  Les empreses que estan actualment en ERTO per força major total passaran a ERTO de transició fins al 30 de setembre:

 • Les empreses amb menys de 50 treballadors tindran una exoneració decreixent en les cotitzacions dels seus empleats del 70%, 60% i 35% al juliol, agost i setembre, respectivament.
 • Les empreses de 50 treballadors o més, les exoneracions passarien a ser del 50%, 40% i 25%, al juliol, agost i setembre, respectivament.
 • Aquests ERTO es tramitaran comptant amb l’informe preceptiu de la Inspecció de Treball i després d’haver informat els representants legals dels treballadors, tal com regula l’article 47 de l’Estatut dels Treballadors.

 

Salvaguarda per a l’ocupació:

 • Les empreses que s’acullin a les exoneracions previstes en cas d’ERTO, hauran de mantenir l’ocupació durant un període de sis mesos.
 • Durant un ERTO en vigor, les empreses no podran efectuar acomiadaments i tampoc podran repartir dividends. Queden fora de l’àmbit d’aplicació d’aquests ERTO les empreses radicades en paradisos fiscals.
 • Els treballadors de les empreses que s’acullin a aquests ERTO no podran realitzar hores extra. No estarà permès que les empreses concertin noves contractacions laborals, directes o a través d’ETT, ni que estableixin noves externalitzacions, durant la vigència dels ERTO.

 

Protecció per desocupació: Als treballadors afectats per expedients de regulació temporal d’ocupació derivats de la Covid-19, tant de força major total o parcial com basats en causes productives o els tramitats en cas de rebrot, gaudiran de la protecció reforçada prevista en l’anterior acord: se’ls reconeixerà la prestació encara que no acreditin període de cotització previ i se’ls aplicarà el comptador a 0.

 

Som assessors laborals i de la Seguretat Social. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 426 083, o per correu electrònic adreçat a les nostres assessores, rosaclara@rm-assessors.cat, o, montsepla@rm-assessors.cat.

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors