Compartir

Des del passat 13 de setembre del 2016 ja no hi ha obligació que les empreses tinguin en els seus centres  l’anomenat Llibre de visites de la Inspecció del Treball, quin origen es remunta a fa 110 anys coincidint amb la creació de la Inspecció de Treball i Seguretat Social i que servia per registrar les diligències que estenien els inspectors  fent-hi constar els fets que després els hi servirien per a sancionar les possibles infraccions de les empreses en matèria laboral i de la Seguretat Social.

Efectivament, l’Ordre  ESS/1452/2016,  l’elimina de manera definitiva , tant en format físic paper, com en format electrònic i a partir de la seva entrada en vigor, el 13 de setembre passat, quan els funcionaris de la inspecció visitin els centres de treball o realitzin comprovacions per compareixença en dependències públiques, estendran una diligència en el nou model aprovat i en lliuraran còpia a l’empresa que l’haurà de conservar durant 5 anys.

En definitiva, la obligació de tenir i conservar el Llibre de visites s’ha substituït per la obligació de conservar les possibles diligències que estenguin els funcionaris de la Inspecció del Treball. No obstant, els llibres de visites actuals també els haurà de conservar l’empresa durant 5 anys a partir de la data de la darrera diligència registrada.

laboral1

Som assessors laborals. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 426 083, o per correu electrònic adreçat a alguna de les nostres assessores laborals: rosaclara@rm-assessors.cat; o montsepla@rm-assessors.cat.

 

 

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors