Compartir

Recollim les darreres disposicions:

Restabliment del control de fronteres:(Orden INT/239/2020, de 16 de marzo, BOE 16.3.2020).- Es restableix temporalment el control de les fronteres terrestres: Sols es permetrà l’entrada dels espanyols, dels estrangers residents a Espanya, dels treballadors transfronterers o d’aquelles persones que acreditin força major o necessitat

Aspectes relacionats amb la llibertat de circulació de les persones: (Reial decret 465/2020, de 17 de març, BOE 18.3.2020),-Durant la vigència de l’estat d’alarma les persones únicament podran circular per les vies o espais d’ús públic per a la realització de les següents activitats, que es realitzaran individualment, tret que s’acompanyi a persones amb discapacitat, infants, gent gran, o per una altra causa justificada:

 •  Adquisició d’aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat.
 • Assistència a centres, serveis i establiments sanitaris.
 • Assistència i cura a gent gran, menors, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables.
 • Desplaçament a entitats financeres i d’assegurances.
 • Per causa de força major o situació de necessitat.
 • Desplaçament al lloc de treball per efectuar la seva prestació laboral, professional i empresarial i retorn a la seva residència habitual, i qualsevol activitat d’anàloga naturalesa a les anteriorment relacionades.

 

Aspectes relacionats amb la obertura al públic d’establiments: (Reial decret 465/2020, de 17 de març, BOE 18.3.2020),- S’estableix que se suspèn l’obertura al públic dels locals i establiments detallistes, a excepció de:

 •  Establiments comercials detallistes d’alimentació, begudes, productes i béns de primera necessitat.
 • Establiments farmacèutics, sanitaris, centres o clíniques veterinàries, òptiques i productes ortopèdics, productes higiènics.
 • Premsa i papereria.
 • Combustible per a l’automoció.
 • Estancs.
 • Equips tecnològics i de telecomunicacions.
 • Aliments per a animals de companyia.
 • Comerç per internet, telefònic o correspondència.
 • Tintoreries, bugaderies.
 • L’exercici professional de l’activitat de perruqueria a domicili.

 

Tancament dels establiments d’allotjament turístic: (Orden SND/257/2020, de 19 de marzo, BOE 19.2.2020)

 • Sols els permet mantenir els serveis de vigilància, seguretat i manteniment.
 • El tancament s’haurà de produir quan ja no quedin clients i en tot cas el dia 26 de març, com a màxim.
 • Es permetrà que els establiments puguin seguir oberts per aquells clients estables o de temporada que ja hi estiguessin allotjats el dia 14 de març, però no podran agafar nous clients.

 

Restriccions sobre transport per carretera: (Orden TMA/259/2020, de 19 de marzo, BOE 20.3.2020)

 • Es segueix garantint el transport de mercaderies per carretera.
 • Es permet que vagin dues persones a la cabina del vehicle quan sigui necessari pel tipus de transport a realitzar.
 • Es permet l’obertura de tallers de reparació, manteniment i de venda de recanvis i accessoris als sols efectes de facilitar el transport de mercaderies i l’abastiment a la població, però sense poder obrir al públic en general.

Seguim al vostre costat. Consulteu-nos sense compromís trucant al 072 208 258 o per correu electrònic adreçat a info@rm-assessors.cat.

 

 

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors