Compartir

Destaquem les següents novetats i disposicions publicades recentment en relació al coronavirus:

Pròrroga de l’estat d’alarma: S’ha anunciat que en el proper Consell de Ministres s’ampliarà l’actual estat d’alarma fins el proper dia 11 d’abril.

Certificat autoresponsable de desplaçament. (Us el podeu baixar fent clic aquí):

  • La Generalitat ha elaborat un model de declaració autoresponsable per facilitar als ciutadans i els agents de policia la comprovació que qualsevol desplaçament durant l’estat d’alarma es per una activitat autoritzada.
  • Aquest document no es obligatori per poder circular, però es convenient dur-lo complimentat per que en cas que la policia us aturi es pugui limitar a fer les comprovacions pertinents.
  • Fent clic a l’adjunt veureu que hi ha models en PDF i Word.

 

Trànsit i circulació de vehicles. (Orden INT/262/2020, de 20 de marzo, BOE 21/3). Entrada en vigor: 21 de març:

  • Tancament de carreteres: En cas de tancament de carreteres i altres vies públiques es permetrà circular a determinats vehicles, com ara els d’auxili en carretera i els de transport de medicaments i altra material sanitari, aliments, combustibles, bestiar viu i mercaderies peribles (en aquest darrer cas, sempre que ocupin, com a mínim, un 50% de la càrrega o de l’espai). Per la seva part, la Orden TMA/264/2020, de 20 de marzo, BOE 21/3,  permet que quan sigui necessari puguin viatjar dues persones a la cabina del camió.
  • Suspensió de les restriccions de trànsit:  Durant la vigència de l’estat d’alarma i de les seves pròrrogues, queden en suspens determinades restriccions de trànsit, tant les emanades de l’Estat com de la Generalitat, relatives al transport de mercaderies en general, de mercaderies perilloses i dels vehicles especials.
  • Pròrroga dels permisos de conduir: Els permisos i llicències de conduir que vencin durant l’estat d’alarma i les seves pròrrogues, quedaran automàticament prorrogats fins a 60 dies des de que finalitzi l’estat d’alarma.

 

Distància entre treballadors i entre treballadors i usuaris en els centres de treball (Resolució TSF/759/2020, de 22 de març, DOG 22/3. Té efectes des del dia 22/3 i una vigència de 15 dies):

  • La separació entre treballadors i treballadores, així com amb les persones usuàries amb les quals interactuïn, haurà de ser d’un metre i mig de distància.
  • Aquesta mesura no serà d’aplicació als treballadors i treballadores que per raó de la seva activitat s’entén que han de prestar els seus serveis a distàncies inferiors.

Seguim al vostre costat. Consulteu-nos sense compromís trucant al 072 208 258, o per correu electrònic adreçat a info@rm-assessors.cat.

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors