Compartir

Els intermediaris d’habitatges d’ús turístic venen obligats a presentar trimestralment a l’Agència Tributària una declaració informativa anomenada model 179.

Es molt freqüent que en la cessió dels habitatges d’ús turístic intervinguin com a cessionaris, el propietari de l’habitatge, l’API o l’agent immobiliari, i una plataforma col·laborativa  (Airbnb o altres). En tots els casos es rellevant determinar qui serà considerat intermediari i, per tant, qui estarà obligat a declarar.

Aquesta qüestió l’ha resolt ara la Direcció General de Tributs en resposta a la consulta nº V1364-19, de 11.6.2019 de la que es desprenen els següents criteris:

L’API o l’agent immobiliari NO VINDRÀ OBLIGAT a presentar la declaració model 179 en els següents casos:

  • Si el propietari hagues arrendat l’habitatge a l’API o a l’agent immobiliari amb la facultat de que el pugui sots-arrendar o explotar com habitatge d’ús turístic, donat que en tal cas l’API o l’agent immobiliari no intervenen entre cedent i cessionari com a intermediaris si no com a titulars del dret a cedir l’habitatge amb fins turístics.
  • Si l’API o l’agent immobiliari utilitzen un plataforma col·laborativa, ja que en aquest cas es la plataforma la que haurà de presentar la declaració donat que serà aquesta la que tindrà la condició d’intermediària en haver posat en contacte el cedent amb el cessionari.

 

L’API o l’agent immobiliari SI QUE VINDRAN OBLIGATS a presentar la declaració informativa model 179 quan no disposin del dret d’ús i sots arrendament (ja que en tal cas no seran titulars del dret a cedir l’habitatge) ni utilitzin plataformes col·laboratives (ja que en tal cas la condició d’intermediari la tindrà la plataforma).

Som assessors fiscals. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 426 082, o per correu electrònic adreçat al nostres assessors: antoninavarro@rm-assessors.cat; mariaromaguera@rm-assessors.cat, o, carlesvilanova@rm-assessors.cat.

 

 

 

 

 

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors